Korzystanie ze SPA w czasie pandemii koronawirusa. Czy to w ogóle jest możliwe?

Zabiegi w czasie pandemii koronawirusa

Nasza codzienność bez wątpienia zmieniła się po ogłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz rządy krajów całego świata stanu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego zagrażającą życiu chorobę COVID-19. Szereg ograniczeń, restrykcji, regulacji prawnych i dobrych praktyk, które na co dzień spotykają swoich zwolenników i przeciwników, definiują codzienne funkcjonowanie społeczeństw w otaczającej ich rzeczywistości. Powracające fale zachorowań i przedłużający się czas walki z pandemią oddziałują na nasz stan psychofizyczny z czasem powodując coraz większą potrzebę wypoczynku i regeneracji sił. Z mniejszą lub większą śmiałością organizujemy sobie różnorodne aktywności, aby zachować równowagę i dobre samopoczucie. W tej publikacji sprawdzamy i dzielimy się z Państwem spostrzeżeniami, czy zwolennicy zabiegów pielęgnacyjnych, masaży, kąpieli i rytuałów mogą korzystać ze SPA w czasie pandemii i w jakich warunkach.

Dobrą wiadomością jest bez wątpienia fakt, że w zależności od aktualnych ograniczeń możemy w węższym lub szerszym zakresie korzystać z zabiegów oferowanych przez gabinety kosmetyczne oraz obiekty SPA & Wellness. Wyjątek stanowi tu jedynie wprowadzenie pełnego lockdownu. Zmieniły się natomiast warunki w jakich możemy z przedmiotowych usług korzystać. Warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia.

Ankietyzacja i badanie korzystających

Aktualnie najczęściej wymagane jest wcześniejsze umówienie się na zabieg. Już podczas pierwszego kontaktu, nawet telefonicznego personel przeprowadza wstępny wywiad z osobą kwalifikowaną do wizyty. Rozmowa ma wykluczyć przede wszystkim kontakt z osobami zakażonymi oraz występowanie objawów wskazujących na infekcję. Na dzień przed zabiegiem kontakt jest często ponawiany w celu potwierdzenia gotowości klienta do zabiegu.

Bezpośrednio przed zabiegiem zgodnie z wewnętrznym regulaminem obiektu, jak również zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych możemy spodziewać się przeprowadzenia nieco szerszej ankiety, która pełni funkcję prewencyjną oraz pozwala na ustalenie kontaktów i przyspiesza informowanie gości o ewentualnych zagrożeniach. W niektórych przypadkach spodziewać się możemy także badania temperatury ciała klienta bezpośrednio przed przystąpieniem do zabiegu. Tak rozbudowane środki ostrożności mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientom jak i personelowi.

Wzmożone procedury bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i personelowi gabinety kosmetyczne, obiekty SPA oraz hotele SPA wdrożyły również dodatkowe procedury sanitarne oparte o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży kosmetycznej i hotelarskiej. Procedury te dotyczą zarówno umieszczenia właściwych oznaczeń, organizacji pracy, zachowania personelu, jak i zachowania gości. Obiekty powinny stosować i udostępniać klientom środki dezynfekujące, dbać o stałą dezynfekcję często dotykanych powierzchni, a także wprowadzić przerwy pomiędzy zabiegami na dokładne przewietrzenie gabinetów. Personel powinien stosować maseczki ochronne oraz często dezynfekować dłonie. Nie powinno być także zaskoczeniem dla klienta, stosowanie rękawiczek ochronnych podczas realizacji części zabiegów w celu ograniczenia emisji ewentualnych wirusów.

W zależności od rodzaju obiektu procedury bezpieczeństwa najczęściej obejmują także:

  • obowiązek dezynfekcji rąk oraz pozostania w maseczce ochronnej tak długo, jak jest to możliwe, szczególnie podczas zabiegu niewymagającego zdjęcia maseczki,
  • obowiązek zachowania dystansu pomiędzy innymi klientami,
  • zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów,
  • ograniczenie liczby osób w częściach ogólnodostępnych,
  • ograniczenie dostępu do wybranych części wspólnych,
  • ograniczenie dostępu do strefy zabiegowej dla osób nieumówionych.

Choć dodatkowe środki ostrożności zmieniają niekiedy sposób i zakres realizowanych usług, stosowane są w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, przede wszystkim klientom korzystającym z zabiegów. Współpraca z personelem oraz podporządkowanie się wprowadzonym procedurom sanitarnym ma w tym okresie szczególne znaczenie, ponieważ umożliwia bezpieczne korzystanie z przedmiotowych usług.

Kiedy nie wybierać się na wizytę w SPA?

Istnieją okoliczności podczas których klient może zostać poinformowany o tym, że nie może skorzystać z umówionej wizyty. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • występowanie objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
  • odbywanie obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkiwanie z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w ciągu ostatnich 7 dni.

Wszystkim zwolennikom zabiegów SPA & Wellness życzymy wspaniałych wrażeń oraz bezpiecznych warunków podczas swoich upragnionych wizyt!

Linki: Wytyczne dla branży kosmetycznej